Izjava o privatnosti

MOVENS Centar, Obrt za usluge,  vl. Tomislav Bučanac, Zagreb, Petrova ulica 131, OIB: 15526642118 (u daljnjem tekstu: MOVENS Centar) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka.

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna pa zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost Vaših osobnih podataka. Ovom Izjavom o privatnosti želimo Vas upoznati s našim sigurnosnim mjerama. Molimo Vas da našu Izjavu o privatnosti povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Prikupljanje podataka

Našu internetsku stranicu možete koristiti bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Niste obavezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja naše internetske stranice, osim ukoliko je to potrebno kako bi Vam odgovorili na upit, poslali Vam ponudu ili pružili uslugu u skladu s Vašim zahtjevom.

Serverski logovi

Kada posjetite našu internetsku stranicu radi sigurnosti rada servera i prevencije zlonamjernih upada na server sakupljaju se informacije koje Vas ne mogu identificirati kao osobu, to su informacije: adresa internet protokola (IP adresa), vrsta internet preglednika koji koristite na računalu, broj linkova koji ste kliknuli na našoj internetskoj stranici,  zemlja ili županija otkuda dolazite, datum i vrijeme vašeg posjeta, naziv vašeg pružatelja internetskih usluga, web stranica preko koje ste došli do naše stranice (klikom na poveznicu), stranice koje ste pregledali na našoj web stranici. Ove informacije koriste se isključivo zbog sigurnosti servera i rada internetske stranice i ne upotrebljavamo ih u druge svrhe.

Koja vrsta podataka se prikuplja

MOVENS Centar prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste našu internetsku stranicu ili kada komuniciraju s MOVENS Centrom. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za ostvarivanje svrhe zbog koje klijenti koriste naše usluge i opseg prikupljenih podataka neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha, odnosno klijentu pružila usluga.

Navedeno uključuje:

  • Podatke koje klijenti unesu putem online formulara ili koje unesu na neki drugi način prilikom korištenja naših usluga (primjerice putem telefona ili e-pošte) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, sredstvo plaćanja itd.),
  • Podatke koju su poslani ili automatski generirani (primjerice datum i vrijeme korištenja usluge, slanja upita, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako je na te informacije dana privola)
  • Korespondencija i druga komunikacija s klijentima (primjerice e-pošta, telefonski razgovori koji radi unapređenja usluge mogu biti snimani)

Svrha obrade podataka:

MOVENS Centar može koristiti podatke klijenata koje prikupi u sljedeće svrhe:

  • Pribavljanje usluga koje nudi MOVENS Centar
  • Za analizu statistike koje se odnose na primjerice, količinu pokazanog interesa klijenata za određeni proizvod ili uslugu koje nudi MOVENS Centar
  • Internu kontrolu kvalitete
  • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima
  • Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka MOVENS Centra
  • Prevenciju, otkrivanje i sprečavanje bilo kakve zloupotrebe
  • Odgovaranje na opravdane službene upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču MOVENS Centra ili u kojima MOVENS Centar sudjeluje

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, MOVENS Centar primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila neovlaštena ili na drugi način nezajamčena obrada. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava s kojima MOVENS Centar ima sklopljen ugovor o zaštiti privatnosti podataka.

Svi podaci internetskih stranica MOVENS Centra nalaze se na serverima u Republici Hrvatskoj, tvrtka zadužena za održavanje i sigurnost servera je tvrtka Alfa IT j.d.o.o. koja se obvezala čuvati sve podatke kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke?

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršavanje legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. Podatke klijenata vezane za određene usluge koje im pruža tvrtka MOVENS Centra čuvamo za vrijeme trajanja pružanja usluge. U slučaju odbijenih ponuda, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, ukoliko od nas zatražite brisanje, podaci će odmah biti izbrisani.

Osobne podatke klijenata koji nam više nisu potrebni ili se nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Pravo uvida i ispravka

Vezano za sve Vaše podatke koji su kod nas pohranjeni, imate pravo na uvid, te pravo ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netočni i neažurni. Za sve navedeno dovoljno je samo da nam pošaljete zahtjev na e-poštu: tbucanac@gmail.com

Pravo odustajanja

U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu osobnih podataka te zatražiti prestanak njihove daljnje obrade, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. U svakom trenutku možete zatražiti prestanak obrade Vaših podataka i njihovo brisanje, dovoljno je samo da nam pošaljete zahtjev na e-poštu: tbucanac@gmail.com

Djeca

Vodeći računa o važnosti zaštite privatnosti djece na našoj Internet stranici ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne koristimo informacije o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 18 godina bez prethodne i vjerodostojne privole zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik ima pravo i može zahtijevati uvid u informacije koje je dalo dijete te može zahtijevati da se one obrišu.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili sugestija ili smatrate da Vam je povrijeđeno neko pravo, molimo Vas da nam se javite putem e-pošte tbucanac@gmail.com, ili na adresu: MOVENS Centar, Obrt za usluge,  vl. Tomislav Bučanac, 10 000 Zagreb, Petrova ulica 131, kontakt osoba je Tomislav Bučanac.

 

Stalni razvoj Interneta zahtijeva povremene prilagodbe naše izjave o privatnosti pa pridržavamo pravo izmjena iste kada je to potrebno.

Datum zadnjeg ažuriranja: 01.09.2018.